14-12-2021

Op 22 december aanstaande besluit gemeenteraad van Arnhem over de verordening BIZ Korenkwartier. Bij een positief verloop gaan de ondernemers in het gebied stemmen over de wenselijkheid van een collectieve financiering. VECA heeft ingesproken tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Onze oproep is erop gericht om in de toekomst meerdere BIZzen mogelijk te maken, ook die van de vastgoedeigenaren in de binnenstad.

VECA is voornemens om medio 2022 de plannen aan de gemeenteraad voor te leggen, om te streven naar invoering van de BIZ voor vastgoed in de binnenstad per 1 januari 2023. De Gelderlander heeft uitgebreid aandacht besteed aan de plannen van VECA. 

Een achteruitgang die een stad zich niet kan permitteren in een tijd dat consumenten massaler dan ooit hun inkopen doen via websites, aldus VECA-directeur Stefan van Aarle. ,,We zien dat we steeds meer uit de kast moeten halen om bezoekers naar de binnenstad te trekken en ze geld uit te laten geven in de winkels en in de horeca. De consumenten hebben veel keus en de concurrentie zit niet stil. Je moet je onderscheiden van de rest. Dat doe je met het aantrekken van nieuwe namen bij het winkelaanbod, maar ook door te investeren in meer groen in de openbare ruimte en spelelementen voor kinderen. Het gaat erom dat je de binnenstad aantrekkelijk maakt als ontmoetingsplek.”

De bereidheid om te investeren in de binnensteden groeit, zo constateert Van Aarle verder. ,,Grote beleggers zien het belang daarvan in. Ze behoren tot de ambassadeurs van de BIZ.” Hij ziet de BIZ als vliegwiel voor meer investeringen. Die 1 miljoen euro die we via de BIZ willen binnenhalen lijkt veel maar het is eigenlijk maar een sausje op alles wat nodig is.”