03-10-2021

Sinds einde afgelopen week is er eindelijk duidelijkheid over de juridische implicaties van COVID inzake huurrelaties. Het Parket bij de Hoge Raad heeft bij monde van de procureur-generaal advies uitgebracht aan de Hoge Raad. In zijn advies schrijft de procureur-generaal van de Hoge Raad nu dat horecaondernemers en winkeliers recht hebben op een huurkorting. De coronapandemie was immers niet te voorzien toen zij het huurcontract tekenden.

Over de vraag hoe hoog die korting dan moest worden, was ook veel verdeeldheid bij lagere rechters. De kantonrechters gebruikten allemaal verschillende methodes om de huurprijsvermindering te berekenen. De ene kantonrechter hechtte meer waarde aan alleen de omzet van de horecazaak. Terwijl de andere ook keek naar de overheidssteun zoals de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) bij de berekening van de huurprijsvermindering. De procureur-generaal gaat mee in de laatste methode.

Lees hier volledige advies.