Mede aan de hand van een aantal ‘stakeholderbijeenkomsten’ heeft de gemeente in 2016 een concept-Detailhandelsvisie opgesteld. Zie onder deze link het concept van 14 juni 2016. Naar aanleiding van een eerdere versie heeft VECA een vruchtbaar gesprek gehad met de betreffende ambtenaren. Daarop hebben wij onze opmerkingen in een brief naar de gemeente verwoord (zie onder deze link). Een groot deel van onze opmerkingen heeft geleid tot aanpassingen van het concept. De gemeente heeft ons daarbij in een aparte brief aangegeven welke aanpassingen zijn doorgevoerd, zie onder deze link.
Op 4 juli 2016 heeft de raad het concept besproken. Men zag een verband tussen de detailhandelsvisie en de horecavisie, die op dat moment nog in voorbereiding was. 

Op 30 januari 2017 heeft de raad de Detailhandelsvisie vastgesteld, maar wel met een amendement waarmee, parallel aan het principe van de Horecavisie, het mogelijk wordt om initiatieven toe te staan die als ‘Grand Cru’ gezien worden. De uiteindelijke Detailhandelsvisie: zie deze link.