14-12-2022

De afgelopen maand hebben alle eigenaren van commercieel vastgoed kunnen stemmen voor de start van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor vastgoedeigenaren per 1 januari 2024. 

Op 12 december jongstleden zijn alle stemmen door de notaris geteld. 

Tot onze grote teleurstelling is niet aan de wettelijke draagvlakeisen voldaan. 

De opkomstdrempel van 50% is weliswaar gehaald, maar het aantal voorstemmers is onvoldoende. Een kleine 50% heeft zich uitgesproken voor inwerkingtreding van de BIZ. Het wettelijke minimum is 66%. De derde eis in de wet heeft te maken met de WOZ-waarde van het eigendom van de voorstanders i.r.t de tegenstanders. Hieraan is voldaan. 

Wij danken iedereen die een stem heeft uitgebracht.