16-11-2023

Platform Binnenstad Arnhem investeert, samen met VECA en de gemeente Arnhem, in een integraal dashboard, van leverancier Argaleo, dat inzicht geeft in bezoekersaantallen en -gedrag, parkeerbewegingen en pandinformatie. Het transformeren van een binnenstad is meer dan het omzetten van een winkel naar een woning, of het ophangen van wat mooie bloembakken en sfeerverlichting. Het gaat om wijzigingen van structuren en keuzes over welke gebieden van kleur kunnen veranderen. Deze transformatie met een veelheid aan belangen is te kwetsbaar om te baseren op aannames.

“Hiervoor heb je cijfers nodig die inzicht geven in bezoekersstromen. Waar komen ze vandaan? Hoe komen ze? En hoe lopen ze? Hoe lang blijven ze? Wanneer je dat weet kun je gericht en gebaseerd op feiten gaan beïnvloeden en transformeren.”, aldus Walter van Kleef, voorzitter Platform Binnenstad Arnhem.

Binnenstad vol uitdagingen en kansen
Arnhem staat bekend om haar aantrekkelijke binnenstad met heldere stedenbouwkundige contouren, omsloten door een groene ring en verbonden met bijzondere sfeergebieden/kwartieren zoals het Modekwartier en het Spijkerkwartier. Echter ook in Arnhem staat de binnenstad, en de ondernemers die hier gevestigd zijn, flink onder druk. “Afname van vraag naar retail zorgt voor versnipperde leegstand en toenemende gaten in de hoofdwinkelstructuur. Een bekend landelijk fenomeen.”, aldus initiatiefnemer van het dashboard Stefan van Aarle, directeur Vereniging van Eigenaren Arnhem en bestuurslid PBA. Sander Wind, regieteam Platform binnenstad Arnhem die de implementatie van het dashboard begeleidde vult aan: “Ook de uitgaansfunctie van de binnenstad verandert, waardoor de horecasector moet innoveren. De omstandigheden maken dat we werken aan een programmering die aansluit bij onze visie op de toekomst. Een binnenstad waar je graag wilt zijn en ontmoeten, waar je vermaakt wilt worden en niet enkel wilt consumeren.”

Succesvolle transformatie
Het is dus noodzaak dat alle stakeholders van de binnenstad samen werken aan een integrale transformatie van de binnenstad. Diverser, groener, creatiever, speelser en gastvrijer. “Deze transformatie vraagt om meer dan wervende verhalen over een ‘place to be’, maar om een echt Arnhems uitvoeringsprogramma dat is gebaseerd op gedegen analyses en daaraan verbonden keuzes. Een combinatie van objectieve data over het functioneren van de binnenstad, in gesprek blijven met ondernemers en pandeigenaren en lef en creativiteit staan aan de basis voor een succesvolle transformatie de komende jaren. Cijfers die ons de informatie geven om de goede keuzes te maken zijn hierbij onmisbaar.”, stelt Marian van Hooij, regisseur Platform Binnenstad Arnhem.

Samenwerking de basis
De opgave van Arnhem vraagt iets van alle in de binnenstad actieve partijen. Ondernemers, eigenaren van vastgoed, culturele/maatschappelijke instellingen, bewoners en de gemeente. Iedereen heeft belang bij een aantrekkelijke en toekomstbestendige binnenstad, maar heeft tevens ook een of meerdere puzzelstukjes in handen. Arnhem kent een sterke binnenstedelijke samenwerking waarin al deze partijen samen rond de tafel zitten en werken aan de toekomst van ‘hun’ binnenstad. Coen Peelen, bestuursadviseur gemeente Arnhem: “Samenwerking is de sleutel tot succes om de binnenstad nog mooier te maken. Maar vooral ook toekomstbestendiger. Gelukkig hebben we in Arnhem een samenwerkingsverband en -structuur binnen Platform Binnenstad Arnhem om met elkaar beslissingen te nemen en een gedragen uitvoeringsprogramma te maken en volbrengen.”