31-1-2024

Huurcontracten in de retail en horeca moeten eerlijker en evenwichtiger. Dat zeggen diverse brancheorganisaties in horeca en retail. De afgelopen jaren groeide het ongenoegen bij ondernemers over het veel gebruikte model Huurovereenkomst Winkelruimte dat door verhuurders verenigd in ROZ is opgesteld. Branche- en ondernemersorganisaties hebben daarom een 'Huurdersvariant' opgesteld. 

De Huurdersvariant biedt een betere balans tussen de belangen van huurders en verhuurders bij contractbesprekingen voor de huur van een winkel- of horecapand. Jaarlijks worden vele duizenden huurcontracten gesloten of verlengd. De initiatiefnemers Koninklijke INretail, Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Vakcentrum, Vastgoedoverleg (VGO), Koninklijke MKB-Nederland en Koninklijke Horeca Nederland (KHN), roepen alle huurders van winkel- en horecapanden op om bij het aangaan of verlengen van een huurcontract vanaf nu de Huurdersvariant als uitgangspunt te nemen.

De belangrijkste aanpassingen in de Huurdersvariant van het ROZ-model zijn:

 • Een meer gedetailleerde omschrijving van het gehuurde om de huurder beter te beschermen.
 • Introductie van een minimale energielabel C-verplichting.
 • Aanpassing van de huurprijsindexering om extreme huurverhogingen te voorkomen, inclusief de introductie van een maximale indexering of staffel.
 • Alternatieve regeling voor een eerlijker verdeling van servicekosten tussen huurder en verhuurder.
 • Verantwoordelijkheid voor asbest en verontreiniging worden verlegd naar de verhuurder, in plaats van de huurder.
 • Pandemieclausule is aangepast om huurders beter te beschermen tegen de financiële impact van pandemieën en andere onvoorziene omstandigheden.
 • Focus op samenwerking tussen huurder en verhuurder bij het bespreken en vastleggen van duurzaamheidsmaatregelen.
 • Meer genuanceerde regels voor onderhoud, herstel en vernieuwing door de verhuurder.
 • Duidelijkere en meer huurder-vriendelijke regels voor onderverhuur situaties.
 • Een meer genuanceerde regeling met betrekking tot de exploitatieverplichting van de huurder.
 • Herziening van de aansprakelijkheidsbepalingen om beter aan te sluiten bij wettelijke regelingen.

Naast de Huurdersvariant is ook een meer huurder-vriendelijke omzethuurbepaling opgesteld en is het ROZ-model van het proces-verbaal van oplevering op één onderdeel gewijzigd.

Er is een toolkit beschikbaar.