09-07-2024

Alle vastgoedeigenaren in het kernwinkelgebied binnenstad Arnhem gaan de komende jaren investeren in de aantrekkelijkheid van het gebied. Ruim 75% van de eigenaren heeft zich uitgesproken vóór een bedrijveninvesteringszone (BIZ).

Van alle stemgerechtigde eigenaren heeft 58% een stem uitgebracht en heeft 77% positief geoordeeld. Daarmee is voldaan aan de eisen in de BIZ-wet en wordt de BIZ per 1 januari 2025 van toepassing op alle ruim 200 commerciële objecten in het kernwinkelgebied. De BIZ betekent enerzijds een extra financiële impuls omdat vastgoedeigenaren een bijdrage doen aan een BIZ-fonds, anderzijds geeft de BIZ meer kracht aan de samenwerking tussen vastgoedeigenaren. Bijvoorbeeld in de aanpak van leegstand. 

Robin Hartogh Heys, voorzitter van de BIZ vastgoedeigenaren, is verheugd met het resultaat: ”Er is veel draagvlak onder de vastgoedeigenaren om de komende jaren te gaan investeren in projecten als de aanpak van leegstand en de marketing van het kernwinkelgebied. Dat doen we samen met de partners binnen Platform Binnenstad Arnhem (PBA) en de gemeente Arnhem. Die samenwerking is erg prettig. De stemming geeft vertrouwen dat eigenaren bereid zijn om er samen de schouders onder te zetten. De komende vijf jaar kunnen we met de BIZ echt stappen zetten.” 

Wethouder Binnenstad van de gemeente Arnhem Bob Roelofs ziet het draagvlak als vertrouwen van de sector in de kracht van de binnenstad: “Dit is een mooi resultaat waarmee we samen met de vastgoedeigenaren en andere partijen kunnen investeren in onze binnenstad. We werken al jaren actief aan de transformatie naar een ander type binnenstad, daar hebben we elkaar voor nodig”.

BIZ Vastgoed

Het initiatief om tot een BIZ te komen is afkomstig van de Vereniging Eigenaren Citycenter Arnhem (VECA). Ook in 2022 is geprobeerd een BIZ voor vastgoed eigenaren op te richten. Deze poging is niet succesvol gebleken, ondanks dat de kiesdrempel van 50% is behaald. Er waren onvoldoende voorstemmers. Een evaluatie heeft geleid tot enkele aanpassingen: onder andere het BIZ gebied, de bijdrage per object en het activiteitenprogramma.

Achtergrond over de BIZ is te vinden op: https://bizvastgoedarnhem.nl/