05-12-2019

Ieder jaar publiceert Dynamis in samenwerking met haar partners twaalf regionale rapportages over de winkelmarkt. Ook in Arnhem. Dit rapport beschrijft de actuele stand van zaken op de winkelmarkt in Arnhem naast de cijfermatige aanbod- en transactieontwikkelingen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de lokale marktomstandigheden.

05-12-2019

Alle ondernemers en vastgoedeigenaren in de gemeente Arnhem met een niet-woning dragen via een OZB-opslag aan de Stichting Ondernemersfonds Arnhem: SOFA. SOFA is in 2010 voor en door ondernemers opgericht ter stimulering van de stedelijke economie met middelen van ondernemers en vastgoedeigenaren. Het Ondernemersfonds heeft een (vastgesteld) budget van € 890.000,- per jaar.

10-08-2019

De Arnhemse binnenstad is meer dan ooit in trek. Het aantal bezoekers per week staat dit jaar op 344.000. In 2018 lag dit aantal op 328.000. Dat blijkt uit de telling van passanten in het stadshart die onderzoeksbureau Locatus jaarlijks verricht in opdracht van het gemeentebestuur van Arnhem.

Het jaarverslag van het Platform Binnenstad Arnhem is gepresenteerd. Wij citeren:

"Het jaar 2018 was voor ons vooral een jaar van ‘koers houden’. Wat al goed ging hebben we verankerd en wat beter kon hebben we opgepakt. We hebben hard gewerkt om bestaande samenwerkingsstructuren te versterken en uit te bouwen. Nieuwe gemeentebestuurders en een verschuiving van lokaal politieke verhoudingen maakten het noodzakelijk om het belang van ons bestaan en voorwaarden voor ‘succes’ haarscherp neer te zetten" In het digitale jaarverslag presenteert PBA het jaar 2018 in één oogopslag.

Bekijk hier het volledige verslag. 

12-07-2019

Op de kop af 4 jaar geleden, in juli 2015, is VECA opgericht. Voor het eerst was er in Arnhem een
vereniging van eigenaren van commercieel vastgoed in de binnenstad. Caspar Wortmann is vanaf
het eerste uur de inspirator en verbindende schakel geweest voor VECA én voor Platform
Binnenstad Arnhem.