14-12-2021

Op 22 december aanstaande besluit gemeenteraad van Arnhem over de verordening BIZ Korenkwartier. Bij een positief verloop gaan de ondernemers in het gebied stemmen over de wenselijkheid van een collectieve financiering. VECA heeft ingesproken tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Onze oproep is erop gericht om in de toekomst meerdere BIZzen mogelijk te maken, ook die van de vastgoedeigenaren in de binnenstad.

VECA is voornemens om medio 2022 de plannen aan de gemeenteraad voor te leggen, om te streven naar invoering van de BIZ voor vastgoed in de binnenstad per 1 januari 2023. De Gelderlander heeft uitgebreid aandacht besteed aan de plannen van VECA. 

11-11-2021

De HEMA in de binnenstad van Arnhem gaat verhuizen. Op dit moment zit de winkel nog aan de Rijnstraat 38. Daar komt eind 2022 verandering in.

9-11-2021

Het winkelgebied in de Arnhemse binnenstad moet snel compacter worden om leegstand tegen te gaan. Dat stelt Platform Binnenstad Arnhem dat op steun kan rekenen van wethouder Jan van Dellen.

4-11-2021

SSM Retail Platform heeft op 3 november voor de vierde keer haar onderzoek 'Look, Listen, Learn' gepubliceerd. Een onderzoek om inzicht te verkrijgen in de consument: wat zijn de motieven en het gedrag van consumenten bij het bezoeken van winkelgebieden, wat is hun waardering en beleving van het winkelaanbod en alles wat daarbij hoort.

03-10-2021

Sinds einde afgelopen week is er eindelijk duidelijkheid over de juridische implicaties van COVID inzake huurrelaties. Het Parket bij de Hoge Raad heeft bij monde van de procureur-generaal advies uitgebracht aan de Hoge Raad. In zijn advies schrijft de procureur-generaal van de Hoge Raad nu dat horecaondernemers en winkeliers recht hebben op een huurkorting. De coronapandemie was immers niet te voorzien toen zij het huurcontract tekenden.