19-01-2022

De 21 Shop & Go parkeerplaatsen rondom het winkelgebied in het centrum van Arnhem blijven. Uit de evaluatie blijkt dat ze goed gebruikt worden en nauwelijks tot extra zoekverkeer leiden. Dat heeft het college  van B&W besloten. De Shop & Go parkeerplaatsen zijn verdeeld over zes locaties rond het voetgangersgebied. Je kunt er maximaal 30 minuten parkeren.

24-12-2021

Het niet of slechts in geringe mate kunnen exploiteren van het gehuurde als gevolg van coronamaatregelen is een onvoorziene omstandigheid. Horecabedrijven en winkels hebben vanwege de coronapandemie recht op huurkorting, zo heeft de Hoge Raad vandaag beslist na vragen over de kwestie door de rechtbank Roermond. 

14-12-2021

Op 22 december aanstaande besluit gemeenteraad van Arnhem over de verordening BIZ Korenkwartier. Bij een positief verloop gaan de ondernemers in het gebied stemmen over de wenselijkheid van een collectieve financiering. VECA heeft ingesproken tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Onze oproep is erop gericht om in de toekomst meerdere BIZzen mogelijk te maken, ook die van de vastgoedeigenaren in de binnenstad.

VECA is voornemens om medio 2022 de plannen aan de gemeenteraad voor te leggen, om te streven naar invoering van de BIZ voor vastgoed in de binnenstad per 1 januari 2023. De Gelderlander heeft uitgebreid aandacht besteed aan de plannen van VECA. 

11-11-2021

De HEMA in de binnenstad van Arnhem gaat verhuizen. Op dit moment zit de winkel nog aan de Rijnstraat 38. Daar komt eind 2022 verandering in.

9-11-2021

Het winkelgebied in de Arnhemse binnenstad moet snel compacter worden om leegstand tegen te gaan. Dat stelt Platform Binnenstad Arnhem dat op steun kan rekenen van wethouder Jan van Dellen.