17-01-2023

De Gelderlander heeft de laatste weken enkele artikelen gepubliceerd over het niveau van de leegstand in de binnenstad. 
De VECA is gevraagd hierop te reageren. 

 

14-12-2022

De afgelopen maand hebben alle eigenaren van commercieel vastgoed kunnen stemmen voor de start van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor vastgoedeigenaren per 1 januari 2023. 

Op 12 december jongstleden zijn alle stemmen door de notaris geteld. 

Tot onze grote teleurstelling is niet aan de wettelijke draagvlakeisen voldaan. 

De opkomstdrempel van 50% is weliswaar gehaald, maar het aantal voorstemmers is onvoldoende. Een kleine 50% heeft zich uitgesproken voor inwerkingtreding van de BIZ. Het wettelijke minimum is 66%. De derde eis in de wet heeft te maken met de WOZ-waarde van het eigendom van de voorstanders i.r.t de tegenstanders. Hieraan is voldaan. 

Wij danken iedereen die een stem heeft uitgebracht. 

20-10-2022

Op 19 oktober 2022 heeft de gemeenteraad de verordening voor de start van een Bedrijven Investeringszone voor vastgoedeigenaren in de binnenstad unaniem (!) vastgesteld. Dat betekent concreet dat de stemming binnenkort kan plaatsvinden. Want de vastgoedeigenaren in het gebied hebben zelf de laatste stem. Met een BIZ gaan alle vastgoedeigenaren in het afgebakende gebied financieel bijdragen aan gezamenlijke projecten. Het geld komt volledig beschikbaar voor de vastgoedsector en is dus niet van de gemeente. Woningen zijn uitgezonderd van de heffing. 
De stemming zal plaatsvinden t/m 7 december. Iedere vastgoedeigenaar in het gebied ontvangt medio november van de gemeente een stembiljet. 

14-10-2022

Op 13 oktober jl. heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Eigenaren Citycenter Arnhem plaatsgevonden bij Journey Offices. Het bestuur kijkt terug op een geslaagde bijeenkomst met belangrijke besluiten. 

05-08-2022

HEMA heeft op donderdag 4 augustus haar vernieuwde winkel aan de Brouwersstraat 4 in het Musiskwartier in het centrum van Arnhem geopend. De nieuwe winkel telt ruim 2250 vierkante meter, heeft twee verdiepingen en is ingericht volgens het nieuwste HEMA winkelconcept.