27-3-2024

De huidige tijd dwingt ook vastgoedeigenaren om na te denken over de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Weliswaar stijgen de bezoekersaantallen, maar tegelijkertijd loopt de leegstand op. De crisis in de winkelstraat raakt alle binnensteden, dus ook Arnhem. Invulling van leegstand en het aantrekken van extra bezoekers zijn niet vanzelfsprekend. Daar zijn investeringen voor nodig. Daar hebben vastgoedeigenaren elkaar hard bij nodig.

Daarom neemt VECA, in navolging van het succes diverse andere grote binnensteden, het initiatief om tot een collectief financieringsinstrument in de vorm van een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) te komen. In het voorjaar is de BIZ verordening vastgesteld door de gemeenteraad. Dat maakt de weg vrij voor de stemming. Die zal plaatsvinden van 1 juni tot 1 juli 2024. 

Alle informatie over de nieuwe BIZ is te vinden op https://bizvastgoedarnhem.nl/

31-1-2024

Huurcontracten in de retail en horeca moeten eerlijker en evenwichtiger. Dat zeggen diverse brancheorganisaties in horeca en retail. De afgelopen jaren groeide het ongenoegen bij ondernemers over het veel gebruikte model Huurovereenkomst Winkelruimte dat door verhuurders verenigd in ROZ is opgesteld. Branche- en ondernemersorganisaties hebben daarom een 'Huurdersvariant' opgesteld. 

22-1-2024

Bezoekers die te fiets of te voet het centrumgebied bezoeken, komen frequenter en geven per bezoek minder uit dan bezoekers die met de auto komen. Over een langere periode gemeten neemt het belang van fietsers en voetgangers toe. Dat is een belangrijke uitkomst van het landelijk onderzoek van Platform Binnenstadsmanagement, BRO en Movares naar de relatie tussen bestedingen en vervoersmiddelkeuze van bezoekers in centrumgebieden. In samenwerking met 18 Nederlandse centrumgebieden is hier in september 2023 onderzoek naar gedaan. Ook Arnhem heeft deelgenomen. 

20-1-2024

MR MARVIS verwacht begin het tweede kwartaal van dit jaar de deuren van haar nieuwe winkel aan de Bakkerstraat 6 in Arnhem te kunnen openen. Dit betreft de vijfde fysieke winkel van MR MARVIS in Nederland. 

15-1-2024

De komende jaren gaat de gemeente Arnhem het Willemsplein verbeteren. Het verkeer moet beter doorstromen en het plein wordt aantrekkelijker. De werkzaamheden gebeuren waarschijnlijk tussen 2025 en 2029.